EN
  • DAN ODPRTIH VRAT V IZBRANIH FIT4KID MODELNIH ŠOLAH IN VRTCI

   Fit4Kid modelna šola

   OŠ Brežice

   8.00 – 15.00

   OŠPP

   OŠ Brežice

   8.00 – 13.00

   Fit4Kid modelni vrtec

   Vrtec Ivančna Gorica

   8.00 – 14.00

  • Plenarni del (simultano tolmačenje iz angleščine v slovenščino)
   Smaragdna dvorana

   Vodita: Marijana Kolenko in Roman Brunšek

   9:00-10:00

   NAGOVORI Z UVODNIM PREDAVANJEM

   Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje RS

   Nagovor

   Mag. Vesna Kerstin Petrič, Predsednica izvršnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije, Ministrstvo za zdravje RS

   Nagovor

   POMEN KAKOVOSTNE STRATEGIJE POUČEVANJA ZA ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

   Barbara Konda, avtorica Fit pedagogike

   Uvodni nagovor

   10:00-11:00

   Dr. Carla Hannaford (ZDA)

   ODPORNOST V NEGOTOVIH ČASIH

   11:00-11:20

   Odmor

   11:20-12:00

   Dr. Danica Rotar Pavlič (Slovenija)

   VEČ-FAKTORSKI PRISTOP K RAZUMEVANJU DEBELOSTI

   12:00-13:30

   Dr. Manfred Spitzer (Nemčija)

   KAKO SE OTROCI UČIJO IN KAKO BI JIH MORALI POUČEVATI

   13:30-14:30

   Odmor

   14:30-16:00

   Predavanja in delavnice v 3. sekcijah (sočasno v treh dvoranah)

   16:00-16:20

   Odmor

   16:20-18:00

   Predavanja in delavnice v 3. sekcijah (sočasno v treh dvoranah)

   20:00

    

   Konferenčna gala večerja s podelitvijo priznanj in zahval, vodi g. Peter Poles

   Gostja večera ga. Nuša Derenda s spremljevalno skupino

     

   1. sekcija – znanstvena (simultano tolmačenje iz angleščine v slovenščino)

   Smaragdna dvorana

   Sekcijo vodita: Nevenka Brdnik in Metka Ambrož Bezenšek

   14:30-16:30

   Dr. Carla Hannaford (ZDA)

   DOMINANTNI VEDENJSKI VZORCI ČLOVEKA V KVANTNEM POLJU VZAJEMNO DELUJOČIH IN SOODVISNIH ELEMENTOV IN V DRUŽBI NASPLOH

   16:30-17:00

   Odmor

   17:00-18:00/18:15

   Dr. Anna Lembke (ZDA) – VIRTUAL

   DOPAMINSKI NAROD: NEVROZNANSTVEN PRISTOP K KOMPULZIVNEMU PREKOMERNEMU UŽITKU V SVETU, PREOBREMENJENEM Z NAGRADAMI

    

   2. sekcija – referati s predavanjem (konsekutivno tolmačenje)

   Dvorana Mediteranea

   Sekcijo vodita: Vanja Zallatel in Marijana Kolenko

   14:30-16:00

   Vanja Zallatel, OŠ Istrskega odreda Gračišče

   SPREMENJENI PEDAGOŠKI PRISTOPI, DRUGAČNA FILOZOFIJA POUČEVANJA

   Jasmina Nina Pungartnik, Vrtci občine Žalec

   INOVATIVNO POUČEVANJE SKOZI FIT PEDAGOGIKO – RAZVOJ NAPREDKA UČITELJA IN PRISPEVEK K RAZVOJU VSAKEGA UČEČEGA

   Narrayani Premal, OŠ Istrskega odreda Gračišče

   NOVA SPOZNANJA NEVROZNANSTVENIKOV O DELOVANJU MOŽGANOV V PROCESU UČENJA

   Nina Tucovič, OŠ Brežice

   DIFERENCIACIJA POUKA S FIT PEDAGOGIKO

   16:00-16:20

   Odmor

   16:20-18:00

   Polona Gojkovič, Vrtec Pobrežje Maribor

   KORISTI SPODBUJANJA UPORABE OBEH ROK PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH

   Vesna Hmelak, OŠ Loče

   ANALIZA IZVAJANJA FIT PEDAGOGIKE PRI POUKU S STALIŠČA PREDMETNEGA UČITELJA

   Gabrijela Pusovnik, Vrtci občine Žalec

   GOZDNI FIT

   Nina Jamnikar, Vrtec Velenje

   KAKO V ČASU DIGITALIZACIJE IN POPLAVE INFORMACIJ OMOGOČITI ZDRAV MOTORIČNI IN KOGNITIVNI RAZVOJ PREDŠOLSKEGA OTROKA – NAVODILA IN SMERNICE ZA STARŠE

   Lidija Svet, OŠ Vransko-Tabor OE Vrtec

   PRI FIT PEDAGOGIKI NE PRIČAKUJ INSTANT REŠITEV

    

    3. sekcija – referati z interaktivno delavnico (konsekutivno tolmačenje)

   Dvorana Adria

   Sekcijo vodijo: Katja Uršič, Marjanca Pečar in Elizabeta Zgonc

   14:30-16:00

   Polonca Horvat, OŠ III Murska Sobota

   DISKO S KEGLJI

   Nataša Anderlič, OŠ Lava

   MANEKENKA

   Sonja Rak Založnik, OŠ ob Dravinji Slovenske Konjice

   LETALO

   Andreja Resnik, OŠ Brežice

   FIT AKTIVNE METODE IN FORMATIVNO SPREMLJANJE

   16:00-16:20

   Odmor

   16:20-18:20

   Vanja Novak, Vrtec Lendava – Léndvai Ovoda

   BARVNA ZMEŠNJAVA

   Barbara Škerget, IV. OŠ Celje

   ZNANJEGLED

   Maja Jerčič in Maja Omulec, OŠ Muta

   KU KU, KJE ŽIVIM?

   Andreja Resnik, OŠ Brežice

   ŠPALIR POHVAL IN

   KOCKA

   Maša Grad, OŠ Brežice

   KDOR IŠČE TA NAJDE

   Gabrijela Pusovnik, Vrtci občine Žalec

   KO BARVICA OŽIVI


  • Plenarni del (simultano tolmačenje iz angleščine v slovenščino)
   Smaragdna dvorana

   Vodita: Teja Razpotnik in Mitja Vidovič


   07.00-08.30

   Dr. John Ratey (ZDA) – VIRTUAL

   VADBA: NAPITEK, KI URAVNAVA ČUSTVA IN IZBOLJŠA KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI

   08:30-10:30

   Dr. Manfred Spitzer (Nemčija)

   DELAVNICA O METODAH UČENJA IN POUČEVANJA: POZORNOST, ČUSTVA, AKTIVNO PROCESIRANJE, POVRATNA INFORMACIJA IN UTRJEVANJE

   10:30-10:40

   Odmor

   10:40-11:40

   Barbara Konda (Slovenija)

   SVET FIT PEDAGOGIKE™ V KORAKU S SODOBNIM ČASOM – ZNANOST V PRAKSI

   11:40-12:00
   William Zardo (Italija)
   MOČNI V BOJU Z RAKOM - GIBALNA TERAPIJA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE V INTENZIVNI FAZI ZDRAVLJENJA RAKA

   12:00-13:00

   Dr. Vinko Logaj (Slovenija)

   KAKOVOSTNA STRATEGIJA POUČEVANJA V SLOVENSKIH ŠOLAH – USMERITVE ZAVODA ZA ŠOLSTVO IN MINISTRSTVA ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE RS

   13:00-14:00

   Odmor

   14:00-16:00

   Predavanja in delavnice v 3. sekcijah (sočasno v treh dvoranah)

   16:00-16:20

   Odmor

   16:20-18:00

   Predavanja in delavnice v 3. sekcijah (sočasno v treh dvoranah)

   18:15

   Zaključek konference

    

   1. sekcija – znanstvena (simultano tolmačenje iz angleščine v slovenščino)

   Smaragdna dvorana

   Sekcijo vodita: Branka Kovaček in Roman Brunšek

   14.00-15.00

   Dr. David Dunstan (Avstralija)

   SEDETI MANJ IN VEČ SE GIBATI ZA BOLJŠE ZDRAVJE MOŽGANOV: PORAJAJOČA SPOZNANJA IN PRILOŽNOSTI

   15.00-16.00

   Dr. Henry Shulz (Nemčija)

   MIŠICE IN MOŽGANI

   16.00-16.20

   Odmor

   16.20-17.00

   Dr. Carlos Saavedra (Čile)

   VADBA, NE TELESNA AKTIVNOST, POVEČA IZLOČANJE MIOKINOV IN KRIŽNO KOMUNIKACIJO MED MIŠICAMI IN MOŽGANI

   17:00-18:00

   Dr. John Ratey (ZDA) – VIRTUAL

   ADHD, ADD, ASPERGERJEV SINDROM, ČUSTVENO-VEDENJSKE IN DRUGE MOTNJE: NOVA ZNANOST IN BISTVENE STRATEGIJE ZA USPEŠEN RAZVOJ OSEB Z MOTNJO – OD OTROŠTVA DO ODRASLOSTI

    

   2. sekcija – referati s predavanjem (konsekutivno tolmačenje)

   Dvorana Mediteranea

   Sekcijo vodita: Marijana Kolenko in Natalija Aber Jordan

   14:00-15:00

   Dr. Jo Salmon (Avstralija)

   SPODBUJANJE ŠOL K ODKRIVANJU IN IMPLEMENTACIJI PROGRAMA TRANSFORMUS: »NE BO SE ZGODILO ČEZ NOČ, SE BO PA ZAGOTOVO ZGODILO. «

   15:00-16:00

   Teja Razpotnik, OŠ Škofljica

   BITI FIT KOORDINATOR JE VELIK IZZIV

   Aleksandra Slak, OŠ Brežice

   DODATNA STROKOVNA POMOČ IN FIT PEDAGOGIKA

   16:00-16:20

   Odmor

   16:20-18:00

   Gaja Ukmar in Kristina Černoša, OŠ Istrskega odreda Gračišče

   SPODBUJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI ZA UČENJE Z UČENJEM V GIBANJU IN DIDAKTIČNIMI GIBALNIMI NALOGAMI

   Ana Balažic, OŠ III Murska Sobota

   FIT PEDAGOGIKA KOT IZZIV UČENJA ZA OTROKA Z ASPERGERJEVIM SINDROMOM

   Ana Strmčnik, CKSG Portorož

   GIBALNA DEJAVNOST IN UČENCI Z AVTISTIČNO MOTNJO

   Marijana Vinder Hrustelj in Miša Hrabra, Vrtec Velenje

   PRILAGODITEV GIBALNIH DIDAKTIČNIH IGER IN METOD ZA POUČEVANJE IN UČENJE V RAZVOJNEM ODDELKU

    

   3. sekcija – referati z interaktivno delavnico (konsekutivno tolmačenje)

   Dvorana Adria

   Sekcijo vodijo: Marjanca Pečar, Katja Uršič in Branka Šamec

   14:00-16:00

   Jovita Kovač, OŠ ob Dravinji Slovenske Konjice

   ČLOVEK NE JEZI SE ZARADI SLOVENŠČINE

   Vanja Zallatel, OŠ Istrskega odreda Gračišče

   1, 2, 3 POVEJ TI IN

   TOUCHDOWN

   Sara Petrič, OŠ dr. prof. Josipa Plemlja Bled

   KREATIVNA ČUTNA POT MOŽGANOV

   Metka Krošl, OŠ Brežice

   PET V VRSTO

   Valentina Volavšek, OŠ ob Dravinji Slovenske Konjice

   ULOVI ZNANJE

   Metka Ambrož Bezenšek, OŠ Loče

   POSKOČNI DELCI

   16:00-16:20

   Odmor

   16:20-18:00

   Katja Kotnjek, Vrtec Lendava – Léndvai Ovoda

   STO POTI

   Anita Rakita, Vrtec Velenje

   MAVRICA

   Jelena Školnik, Vrtec Miškolin Ljubljana

   BARVNE NOGAVIČKE

   Damijana Sisinger, Vrtec Rogaška Slatina

   ČEBELA IN ČEBELNJAK

   Tatjana Štumergar, Vrtec Pobrežje Maribor

   VROČI KOSTANJ

    

   OBJAVA PRISPEVKA V ZBORNIKU

   Mateja Jus, Vrtec Rogaška Slatina

   ZAIGRAJ RITEM

   Nikolaja Špenko, Vrtec Miškolin Ljubljana

   ŽOGICA GOR, ŽOGICA DOL

   Tatjana Štumergar, Vrtec Pobrežje Maribor

   OBLIKUJ ME

   Andreja Resnik, OŠ Brežice

   SELFIE BINGO

   Nataša Koprivnik, OŠ Loče

   PIKADO

   Špela Vegelj, OŠ Brežice

   FIT RILČEK

   Karmen Tramšek Lipej, OŠ Brežice

   MAČEK V ŽAKLJU

   Petra Horvat, Vrtec Pobrežje Maribor

   IZ VRTCA DO GOZDA – GOZDNI JUNAKI

   Maša Ferenc, Vrtec Pobrežje Maribor

   OD ISKANJA ŠKRATOVIH GIBALNIH NALOG V GOZDU DO OBLIKOVANJA NOVE HITRE STIMULACIJE

    

   PREDSTAVITEV PRISPEVKA S PLAKATOM

   Anja Resman, Vrtec Bled

   JESENSKO ŠPORTNO DOPOLDNE

   Maja Jerčič in Maja Omulec, OŠ Muta OE Vrtec

   FLEKSIBILNO, TEMATSKO OBARVANO IGRIŠČE

   Barbara Cesar, OŠ Metlika

   TECI KOT MORAŠ, HOČEŠ, ZMOREŠ

   Mateja Jus, Vrtec Rogaška Slatina

   ZAPOJ IN ZAIGRAJ

   Nastja Jenko, Vrtec Bled

   RIBOLOV LETNIH ČASOV

   Breda Bogataj, Vrtec pri OŠ Orehek Kranj

   ZABAVNI BALONI

   Miša Hrabra, Vrtec Velenje

   VOZIM SE

   Anja Resman, Vrtec Bled

   BELI ZAJČEK

   Simona Vene, OŠ Mislinja

   FIT ŽOGICE

   Vesna Marter, OŠ Belokranjskega odreda Semič

   LED IN SONCE

   Polona Vodičar, OŠ Vransko-Tabor

   HITROST MISLI

   Klavdija Kropec, OŠ Vransko-Tabor

   FACE TO FACE, SPOMIN IN COPY-PASTE

   Mojca Zauneker, OŠ III Murska Sobota

   ZAPIŠI RAČUN

   Maja Laznik, OŠ Vransko-Tabor

   AKTIVNI BALONI,

   GOSENICA IN AKTIVNE NALEPKE,

   LOVIMO V OBROČU

   Petra Kolarič, OŠ Vransko-Tabor

   2 MIN SPREHOD IN FIT SKRIVALNICA,

   OBRAZ K OBRAZU IN VULKAN,

   2 MIN SPREHOD IN SMETNJAK

   Polona Vodičar, OŠ Vransko-Tabor

   ZADENI KOŠ

   Nataša Anderlič, OŠ Lava

   FIT STOPALO

   Klavdija Križovnik, OŠ Mislinja

   FAM PRI URI ANGLEŠČINE

   Lilijana Sevčnikar, OŠ Mislinja

   FIT V KOMBINIRANEM ODDELKU

   Ula Štibelj, OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled

   SODNIK


  • DAN ODPRTIH VRAT V IZBRANIH FIT4KID MODELNIH ŠOLAH IN VRTCIH

   Fit4Kid modelne šole

   OŠ Istrskega odreda Gračišče

   8.00 – 15.00

   OŠ Lava Celje

   7.30 – 14.30

   OŠ ob Dravinji Slovenske Konjice

   8.00 – 15.00

   OŠ Mislinja

   8.00 – 15.00

   OŠ III Murska Sobota

   8.00 – 15.00

   OŠ Josipa Plemlja Bled

   8.00 – 15.00

   OŠ Škofljica/PŠ Lavrica

   8.00 – 15.00

   Fit4Kid modelni vrtci

   Vrtec Vrhnika

   8.00 – 14.00

   Vrtec Miškolin Ljubljana

   8.00 – 14.00

   Vrtci občine Žalec

   8.00 – 14.00

   Vrtec Velenje

   8.00 – 14.00

   Vrtec Pobrežje Maribor

   8.00 – 14.00

   Vrtec Lendava – Léndvai Ovoda

   8.00 – 14.00