EN

  Točke za napredovanje


  MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE


  Glede na trenutno veljavni Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, se lahko uveljavljajo točke za naslednje aktivnosti:

  1. UDELEŽBA NA KONFERENCI
  - vsi slušatelji prejmejo potrdilo glede na dneve udeležbe na konferenci (16. in 19. člen).
  1 dan – 0,5 točke
  2 dni – 1 točka
   
  2. SAMOSTOJNI REFERAT NA KONFERENCI
  - izbrani strokovni prispevki, ki bodo uvrščeni na program 2. Fit4Kid mednarodne znanstvene konference, bodo točkovani s 4 točkami (17. člen (č) 2. alineja, 20. člen (č) 2. alineja).
  4 točke

  3. ČLANEK, OBJAVLJEN V ZBORNIKU
  - strokovni prispevki, ki ne bodo uvrščeni na program 2. Fit4Kid mednarodne znanstvene konference in bodo objavljeni v zborniku, bodo točkovani z 2 točkama (17. člen (b) 19. alineja, 20. člen (b) 19. alineja).
  2 točki

  4. PREDSTAVITEV PRISPEVKA NA PLAKATU (ne zavoda, temveč članek)
  - strokovni prispevki, ki ne bodo uvrščeni na program 2. Fit4Kid mednarodne znanstvene konference in ne bodo objavljeni v zborniku, bodo pa predstavljeni na plakatu, bodo točkovani z 1 točko (17. člen (a) 15. alineja, 20. člen (a) 20. alineja).
  1 točka

  MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ZDRAVNIŠKA ZBORNICA, ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE


  Postopki za pridobitev kreditnih točk pri Zdravniški zbornici, licenčnih točk pri Ministrstvu za zdravje in pedagoških točk pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije so v teku.