SL

    Dr. Vesna Kerstin Petrič je generalna direktorica direktorata za javno zdravje na Ministrsvu za zdravje Republike Slovenije. Diplomirala je iz medicine na Univerzi v Ljubljani in magistrirala na področju javnega zdravja in kliničnih vidikov zasvojenosti na Univerzi v Londonu, King's College, Inštitut za psihiatrijo. Dr Vesna Kerstin Petrič ima obsežne nacionalne in mednarodne izkušnje pri delu na politikah javnega zdravja ter dokazane izkušnje z vodenjem politično zahtevnih zdravstvenih vprašanj. Vzpostavila je koalicijo partnerjev v podporo nadzoru nad tobakom v Sloveniji in od takrat kot javni uslužbenec uspešno prispevala k sprejetju restriktivnih politik nadzora nad tobakom, vključno s prepovedjo kajenja v vseh zaprtih prostorih (2007) in enotno embalažo (2017). Je tudi nosilka zahvale SZO (2009) za prispevek pri nadzoru nad tobakom in sopredseduje Globalni nacionalni mreži SZO partrnejev za izvajanje globalne strategije za zmanjšanje škodljive rabe alkohola. Od leta 2016 do 2019 je bila izvoljena za članico stalnega odbora regijskega odbora za Evropo (SCRC) in bila predsednica podskupine za prisotnost SZO v državah, članica podskupine SCRC za upravljanje, njegove delovne skupine za vodenje. Prispevala je tudi k organizaciji konference SZO na visoki ravni o pravičnosti v zdravju – Pospeševanje napredka k zdravemu in uspešnemu življenju za vse v evropski regiji SZO. Od leta 2022 je predsednica izvršnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).