2. FIT4KID MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA 2023

  Dovolite mi, da predstavitev konference začnemo z… »Znanost v praksi in praksa v znanosti«. Že več kot 500 let nam znanstveniki s svojimi dognanji osvetljujejo poti, po katerih bi morali stopati. Pa vendar se instant in lagodno življenje pred nami odvija hitreje kot se odvija uporaba znanstvenih odkritij v praksi. Digitalizacija, Covid pandemija, ekonomska kriza idr. močno vplivajo na sposobnosti človeka, tako z motoričnega, kognitivnega, čustvenega, socialnega, osebnostnega in telesnega vidika, ter na njemu puščajo posledice. Ste se kdaj vprašali kje smo in kam gremo? Kaj moramo in ne kaj bi morali narediti?

  Z mnogimi odgovori vam bo postregla 2. Fit4Kid mednarodna znanstvena konferenca, ki bo na mednarodnem nivoju povezala izobraževanje z medicino kot tudi znanost s prakso in obratno. Konferenca bo prepletena z medicinskimi in izobraževalnimi vsebinami. Izbrani vabljeni predavatelji bodo predstavili dognanja medicinskih znanosti, ki so temelj in nujni za poučevanje in učenje v sodobnem svetu. Z nami bodo ponovno nam že znani svetovno priznani strokovnjaki s področja medicine in izobraževalne nevroznanosti, in tudi nekaj svetovnih eminenc, ki bodo v slovenskem prostoru prvič. Konferenca bo v okviru delavnic postregla tudi z obilico kakovostnih praktičnih primerov.

  Dogodek je edinstven, tako za področje izobraževanja kot tudi za področje medicine in bi ga bilo škoda zamuditi.

  Veseli bomo vaše udeležbe, zato nasvidenje v Portorožu!  Barbara Konda, uni. dipl. fiziologinja

  direktorica

  Forma 3D

  KOMU JE KONFERENCA NAMENJENA?

  Področje izobraževanja

  • Osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem ter učiteljem v osnovnih šolah s prilagojenim programom,
  • vzgojiteljem prvega in drugega starostnega obdobja ter vzgojiteljem razvojnih oddelkov,
  • specialnim pedagogom, svetovalnim delavcem, psihologom, logopedom,
  • ravnateljem osnovnih in srednjih šol ter vrtcev,
  • trenerjem,
  • študentom pedagoških fakultet,
  • dijakom srednjih šol pedagoških smeri idr.

  Področje medicine

  • Strokovnjakom s področja izobraževalne nevroznanosti, kognitivne znanosti, nevroznanosti,
  • strokovnjakom s področja fiziologije, še posebej nevrofiziologije, razvojne fiziologije in fiziologije športa,
  • zdravnikom s področja psihiatrije, družinske medicine, pediatrom, šolskim zdravnikom in drugim, ki se ukvarjajo s področjem čustveno-vedenjskih motenj, duševnih motenj in kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, ki so posledica neaktivnega življenjskega sloga,
  • zdravstvenim delavcem v pediatriji in šolski medicini,
  • kliničnim psihologom,
  • psihoterapevtom,
  • študentom medicine,
  • dijakom zdravstvenih smeri idr.

  Laična javnost

  • Staršem in drugim, ki bi si želeli spoznati nove učne pristope in znanstvena dognanja na področju izobraževalne nevroznanosti in drugih za otrokov/mladostnikov razvoj pomembnih področij.