Teme konference

  Izboljšanje kognitivnega delovanja in plastičnosti možganov pri otrocih in mladostnikih

  1. Učinki vadbe na učenje in živčni sistem

  2. Telesna dejavnost in nevrokognitivne funkcije

  3. Načrtovanje gibalnih vsebin in telesne dejavnosti za spodbujanje kognitivnih funkcij in učenja


  Vplivi okolja na motorične in kognitivne funkcije pri otrocih in mladostnikih

  1. Najnovejša spoznanja o vplivu digitalizacije na možgane otroka

  2. E – učenje: prednosti in slabosti

  3. Kako telesna nedejavnost in sedeče vedenje vplivata na otrokov motorični in kognitivni razvoj ter na učenje

  4. Gibalna terapija za vedenjske in duševne motnje, in bolezni


  Zagotoviti boljše učenje in kognitivne funkcije otrok

  1. Razumeti učenje v gibanju - Ne gre samo za gibanje, ampak za strokovno oblikovano učno strategijo, ki povezujejo gibanje in telesno dejavnost s kognicijo ter s tem omogoča kakovostno učenje

  2. Kako telesna dejavnost in vadba vplivata na kognitivne sposobnosti otrok in mladostnikov

  3. Sodobne razlage koristi telesne dejavnosti na duševno stanje z napotki (usmeritvami) za pedagoge

  4. Kako didaktične gibalne igre vplivajo na otrokovo mišljenje in učenje

  5. Spodbujanje otrok za učenje z učenjem v gibanju in didaktičnimi gibalnimi igrami

  • Didaktične gibalne igre in metode za učenje v gibanju za osnovnošolske otroke
  • Didaktične gibalne igre in metode za učenje v gibanju za srednješolske otroke
  • Didaktične gibalne igre in metode za učenje v gibanju za predšolske otroke
  • Kako se učim, da bom kaj znal - Z aktivnim delom in vključenostjo pri pouku, učenci prevzemajo odgovornost za svoj napredek in usvajajo kakovostne oblike učenja

  6. Vključevanje učenja v gibanju v dom in skupnost – Navodila in smernice za starše

  7. Kako v času digitalizacije in poplave informacij omogočiti zdrav motorični in kognitivni razvoj predšolskega otroka – Navodila in smernice za starše


  Prihodnost v izobraževanju in poučevanju

  1. Kakšna je prava pot?

  2. Znanost v prakso

   

  Izobraževanje bi moralo imeti skupno stališče z nevroznanostjo, zato predlagamo „prihodnost, v kateri bo znanost lahko preoblikovala strategijo poučevanja, tako kot je pred približno stoletjem preoblikovala medicinsko prakso”. (Royal Society, 2011)