SL
    Na podlagi sklepa, ki ga je sprejel senat Medicinske fakultete je asist. prof. Danica Rotar Pavlič  20. aprila 1998 pridobila naziv asistentke za predmet Družinska medicina. Leta 2000 je postala koordinatorka projekta IMPROVE (Improvement of older patient involvement in medical care, http://baserv.uci.kun.nl/~improve/) za Slovenijo. Gre za mednarodni projekt, ki poteka pod okriljem Evropske skupnosti in vključuje 11 držav. Leta 2003 je Danica Rotar Pavlič postala koordinatorica mednarodnega projekta PREDICT s sodelujočimi državami: Velika Britanija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Estonija in Slovenija (http://www.rfc.ucl.ac.uk/departments/EUPredict/).

    Danica Rotar Pavlič je vodja delovne skupine in glavna koordinatorka delovne skupine za paliativno oskrbo Združenja splošne/družinske medicine Jugovzhodne Evrope AGP/FM SEE. Bila je podpredsednica Evropskega foruma za primarno zdravstveno varstvo 2010-2018. Je predsednica Slovenskega združenja zdravnikov družinske medicine za obdobje 2013 – 2017, 2018 – 2021 (več kot 800 članov združenja).