SL
    Barbara Konda je fiziologinja, raziskovalka in predavateljica z več kot 25 letno prakso tako v Sloveniji kot tudi po svetu. Je avtorica projekta Fit International™ in nove učne strategije t.i. Fit pedagogika™, ki temelji na učenju v gibanju. V okviru projektov razvija programe in vsebine za telesno dejavnost otrok in mladostnikov, gibalno terapijo za podporno zdravljenje KNB kot tudi programe in vsebine za poučevanje in učenje v gibanju. 

    V svetovnem merilu je prepoznana predavateljica na področju preprečevanja nastanka in zdravljenja kroničnih nenalezljivih bolezni in na področju izobraževalne nevroznanosti. V okviru evropskega multilateralnega centraliziranega projekte Fortee (Horizon) skupaj s partnerji, razvija program gibalne terapije v času intenzivnega zdravljenja za pedo-onkološke paciente. Barbara je od leta 2012 predavateljica na podiplomskem študiju na Katedri za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Med leti 2000 in 2007 je bila članica vladne delovne skupine za pripravo Nacionalne strategije za telesno dejavnost (HEPA), med 2007 in 2013 pa članica vladne delovne skupine za pripravo akcijskega načrta v skladu z Nacionalno strategijo za telesno dejavnost, vse pod vodstvom Ministrstva za zdravje. Barbara je avtorica več kot 100 različnih priročnikov za gibalno-športno dejavnost otrok in mladostnikov ter novih učnih pristopov, ki temeljijo na učenju v gibanju, in več kot 1 000 različnih didaktičnih gibalnih iger in aktivnih učnih metod ter drugih vsebin, za vse starostne skupine otrok in mladostnikov.